هدر
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان
تاریخ: 1398/09/18 تعداد بازدید: 190
جلسه وبيناري معاونين آموزشي دانشگاه‌هاي كلان منطقه يك كشور در راستاي تدوين سند برآورد انساني مورد نياز رشته‌هاي علوم پزشك
جلسه وبيناري معاونين آموزشي دانشگاه‌هاي كلان منطقه يك كشور در راستاي تدوين سند برآورد انساني مورد نيازرشته‌هاي علوم پزشكي در روز يكشنيه 98/09/17 در محل دبيرخانه‌ي كلان منطقه يك برگزار گرديد.

جلسه وبيناري معاونين آموزشي دانشگاه‌هاي كلان منطقه يك كشور در راستاي تدوين سند برآورد ظرفيت رشته‌هاي علوم پزشكي در روز يكشنيه 98/09/17 در محل دبيرخانه‌ي كلان منطقه يك برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر گدازنده جانشين سرپرست دبيرخانه كلان منطقه يك آمايشي با تاكيد بر اهميت تدوين اين سند خواستار توجه ويژه دانشگاه‌هاي منطقه شدند و سپس دكتر عابدي  مدير محترم تحول كلان منطقه به توضيح ضرايب خودكفايي در رشته مقاطع متفاوت پرداختند. در ادامه نيز معاونين محترم آموزشي منطقه به بيان نظرات خود در اين زمينه پرداختند.

/Dorsapax/Data/Sub_0/File/3aae2b8b-4bef-41a5-b29d-2916aa056d11.jpg
Powered by DorsaPortal