مرکز تحقیقات عفونی اطفال
۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1398/01/19 تعداد بازدید: 189
اخذ موافقت قطعي مركز در شوراي گسترش
به استناد راي صادره در دويست و هفتاد و يكمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 5/12/1397 با تاسيس مركز تحقيقات عفوني اطفال در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران موافقت قطعي به عمل آمد.
اخذ موافقت قطعي مركز در شوراي گسترش
Powered by DorsaPortal